Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 40 im. Żaczka

Adres: Licznerskiego 2
10-721 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Marta Nowicka
Strona WWW: www.pm40.olsztyn.pl/
E-mail: pm40@poczta.onet.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie mieści się w malowniczym miasteczku akademickim Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, w budynku wolnostojącym przy ulicy Licznerskiego 2, przedszkole dysponuje swoim ogródkiem i placem zabaw, teren jest ogrodzony.

Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywa się w 7 oddziałach. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w skład której wchodzi 12 nauczycieli dyplomowanych i 2 nauczycieli mianowanych, posiadających dodatkowe kwalifikacje jak: terapia pedagogiczna, logopedia. Każdy oddział ma dobrze wyposażoną salę, podzieloną na część dydaktyczną i rekreacyjną; w przedszkolu znajduje się również sala gimnastyczna, gdzie odbywają się zajęcia ruchowe, taneczne i uroczystości przedszkolne.


Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:15 do 17:00; czas od 7:30 do 12:30 przeznaczony jest na realizację godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Oferta:
W naszym przedszkolu staramy się zapewnić każdemu dziecku warunki rozwoju indywidualnego, kształtować w dzieciach cechy inteligencji emocjonalnej, zapewniającej sukces i umiejętność radzenia sobie z porażką. Nauczyciele koncentrują się na indywidualnym traktowaniu dziecka w grupie, na poznaniu jego rzeczywistych zdolności, zainteresowań, potrzeb oraz wcześniejszych doświadczeń. Dzięki aktywnym metodom pracy nauczycieli dziecko w naszym przedszkolu zdobywa wiedzę i umiejętności, rozwija aktywność twórczą.

Chcemy, aby nasi wychowankowie byli aktywni w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, a zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać w praktyce.

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową.Przedszkole realizuje Program wychowania przedszkolnego z terminarzem zgodny z obowiązującą podstawą programową. W przedszkolu realizowane są także programy zajęć dodatkowych oraz programy autorskie opracowane przez nauczycielki naszej placówki, jako programy wspierające:

- "Będę przedszkolakiem" - program autorski, dotyczący adaptacji dziecka 3-letniego do przedszkola.Jego celem jest ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola;

- "Nasze przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci;

- "Dziecięca matematyka";

- "Kto ty jesteś" -program edukacji regionalnej, którego celem jest rozwijanie u dzieci wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi oraz poznanie najbliższego środowiska i specyfiki naszego regionu;

- programy autorskie: "Twórczy przedszkolak", "Ekozespoły w przedszkolu", "Trzymaj się prosto", "Zdolny przedszkolak", "Program do pracy z dzieckiem przejawiającym uzdolnienia muzyczne", "Program Wychowawczy", "Program Profilaktyczny";

- "Autochodzik" -przedszkolny program edukacji komunikacyjnej;

- realizujemy dwie innowację pedagogiczne: Logorytmika " Gimnastyka Buzi i Języka" oraz "Przedszkolak w sieci problemów";

- realizujemy program Szkół dla Ekorozwoju "Eco - Schools" - Certyfikat Zielona Flaga;

- realizujemy program e-Twinning;

- zajęcia języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach wiekowych;

- realizujemy projekt: Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej dla małych dzieci i ich rodziców, opiekunów i wychowawców - "Dzieciństwo bez próchnicy";

- realizujemy praktyki studenckie - współpraca z UWM w Olsztynie.

Współpracujemy z rodzicami włączając ich w całokształt działań przedszkola.

Kadra pedagogiczna posiada przygotowanie do pracy w przedszkolu i ciągle doskonali swoje kompetencje zawodowe.

Zabiega o tworzenie życzliwej atmosfery pracy, dobre samopoczucie dzieci oraz zapewnienie im atrakcyjnego spędzania czasu.
Przedszkole jest otwarte na innowacje, które wzbogacają i uatrakcyjniają formy i metody pracy z dziećmi.

Przedszkole uczestniczy w wielu projektach organizowanych na terenie Uniwersytetu (m.in. Dni Nauki, wspólne programy i  projekty etc.).

By dowiedzieć się o nas więcej zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego przedszkola!
Zajęcia dodatkowe :

Oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych

organizowanych w Przedszkolu Miejskim nr 40 im. Żaczka

w Olsztynie

w roku szkolnym 2017/2018


Dzień tygodnia

Godzina

zajęć     

Nazwa zajęć

prowadzący

poniedziałek

15.00 - 16.00

Matematyka na wesoło ( 5-6 latki)

 

Logorytmika - zabawy ortofoniczno - muzyczne ( 3-4 latki)

mgr Iwona Okońska

mgr A. Małaczek

mgr S. Kulik-Dzik

wtorek

15.00 - 16.00

Warsztaty muzyczno - rytmiczne

mgr Katarzyna Szech

środa

15.00 - 16.00

-  Mały artysta - warsztaty plastyczne

 

- Ćwiczyć każdy może

mgr Joanna Machel

mgr Joanna Matyka

mgr Joanna Kamińska

mgr Małgorzata Pawlak

czwartek

15.00 - 16.00

Twórczy przedszkolak - nauka kreatywnego myślenia

mgr Elżbieta Bojarska

Sabina Bienias

piątek

15.00 - 16.00

Bajkoterapia z elementami zajęć teatralnych.

mgr Małgorzata Palińska

mgr Anna Radzikowska


„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym,

kim stać się może.”

Janusz Korczak

Zajęcia dodatkowe prowadzone są bezpłatnie w czasie deklarowanego pobytu dziecka

w przedszkolu.

Podczas warsztatów zwracamy uwagę na zainteresowania dzieci, ich aktualne zasoby,stwarzając jednocześnie możliwość ich rozwoju, wspaniałą zabawę związaną z odkrywaniem wyjątkowego świata wiedzy. Dlatego też głównym założeniem jest:

- wielostronne wspieranie wrodzonych uzdolnień,

- inspirowanie i zachęcanie do podejmowania wyzwań,

- rozwijanie kreatywnych postaw,

- kształtowanie pozytywnej samooceny,

- budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych.

Zapraszamy do skorzystanie z naszej oferty !
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA 49

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;