Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 39

Adres: Dworcowa 24a
10-437 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Urszula Ptak
Strona WWW: przedszkolenr39.olsztyn.pl
E-mail: pm39olsztyn@op.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Witamy w Przedszkolu Miejskim Nr 39!
Mieścimy się  na osiedlu Pojezierze, w sąsiedztwie Parku im. Janusza Kusocińskiego.Placówka istnieje od 1 września 1981 roku. W 2017 r. przeszła gruntowny remont i przebudowę. Dysponujemy nowocześnie urządzoną przestrzenią dydaktyczną, blokiem żywieniowym i placem zabaw. W edukacji dzieci korzystamy z nowoczesnych technologii komputerowych i sali integracji sensorycznej. Kameralność placówki sprzyja budowaniu dobrej atmosfery. To sprawia, że wracają do nas dzieci naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonować będzie 6 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole dysponuje 142 miejscami.

Praca edukacyjna oparta jest na Programie wychowania przedszkolnego PWN  M. Janiak i K. Witerskiej oraz programach wspomagających.  Koncepcja pracy przedszkola wypływa z założeń międzynarodowego Programu Szkoła Promująca Zdrowie, rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia i realizowanego w wielu krajach Europy. Udział w tym Programie to uczestnictwo w wysiłkach całego świata w edukację ukierunkowaną na wzmacnianie potencjału zdrowotnego dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
Naszą miarką jest uśmiech dziecka, są nią wspólne relacje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
Swoją koncepcję realizujemy poprzez:
 •  projektowanie sytuacji edukacyjnych inspirujących do rozwijania swojego potencjału intelektualnego, fizycznego i społecznego,
 •  szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia,
 • budowanie dobrego klimatu i przyjaznej atmosfery wśród członków społeczności przedszkola,
 •  współpracę z instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa Nr 3, 7, 15, Policja, Straż Pożarna itp.
 •  promowanie wartości wychowania przedszkolnego / dni otwarte, festyn rodzinny, imprezy charytatywne/,
 • prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych, udział w projektach i konkursach w mieście Olsztyn i poza nim/,
 • pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu.
Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli. Mamy w swoim gronie specjalistów  terapii pedagogicznej,oligofrenopedagogiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i jęz. angielskiego.Rodzice mają możliwość skorzystania na miejscu ze wsparcia psychologa. Nauczycielki zabiegają o dobre samopoczucie dzieci, rozwijają potencjał intelektualny przedszkolaków i podejmują szereg działań przygotowujących dzieci do osiągania dojrzałości szkolnej.


Oferta:
Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko nie tylko stawia pierwsze edukacyjne  kroki, ale to również pole do budowania relacji. Naszym nowatorskim przedsięwzięciem są zajęcia z inteligencji emocjonalnej, podczas których nasze dzieci uczą się postrzegać i rozpoznawać swoje emocje, wyrażać siebie. Dzięki temu łatwiej nawiązują kontakty z nowymi kolegami. Dążymy do wzbudzania u dzieci poczucia empatii, budowania porozumienia bez przemocy.
 
Naszych wychowanków uczymy samodzielności, zdobywania wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań:
 • stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,
 • wzmacniamy motywację poznawczą,
 • rozwijamy twórcze myślenie,
 • kształtujemy umiejętność zgodnego współżycia w grupie,
 • dostosowujemy metody pracy do predyspozycji dzieci,
 • wyposażamy w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
 • dbamy o codzienną porcję ruchu i świeżego powietrza.

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się tzw. zajęcia TIK, z wykorzystaniem technologii komputerowej. Wykorzystujemy  "Magiczny dywan" i tablice interaktywne do rozwijania i usprawniania motoryki, spostrzegawczości, logicznego myślenia i nauki czytania dzieci.
Zajęcia dodatkowe :

PRZYGOTOWUJĄC NASZYCH WYCHOWANKÓW DO NASTĘPNEGO ETAPU EDUKACYJNEGO, JAKIM JEST SZKOŁA OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
 •  język angielski dla wszystkich przedszkolaków,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia integracji sensorycznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia z inteligencji emocjonalnej,
 • TIK - zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznej,
 • warsztaty umuzykalniające,
 • koncerty Filharmonii Olsztyńskiej,
 • religia.

​W przedszkolu organizowane są wszystkie zajęcia i zabawy określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z zalecanymi warunkami ich realizacji.


WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZUJEMY BEZPŁATNIE I W RAMACH KOMPETENCJI NASZYCH NAUCZYCIELI.


Zapraszamy
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA PM 39 36

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;