Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 37

Adres: Pana Tadeusza 12a
10-461 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Danuta Podhorodecka
Strona WWW: przedszkole37.olsztyn.pl
E-mail: pm37@tlen.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Przedszkole położone jest w parku, otoczone pięknym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt i przyrządy do ćwiczeń i zabaw ruchowych. Przedszkole od 2009r.  pracuje wg.koncepcji i zasad Szkół Promujących Zdrowie. Realizuje liczne projekty prozdrowotne kierowane do całej społeczności przedszkolnej. W żywieniu dzieci  kieruje się zasadami diety naturalnej. Realizuje różne innowacje pedagogiczne związane z ogrodem: "Ogród i jego zakątki szczególnym miejscem w edukacji dzieci", "Ogród przedszkolny-jako pracownia sensoryczna". W ramach innowacji wybudowano"Zieloną Wiatę Edukacyjną" do prowadzenia różnorodnych zajęć na świeżym powietrzu: geowarsztaty, gry terenowe, zajęcia badawcze, ruchowe, plastyczne, teatralne, zabawy dydaktyczne, spotkania z twórcami ludowymi, przedstawicielami różnych zawodów np.pszczelarz, stolarz itp. W ogrodzie znajduje się oczko wodne, lapidarium, ścieżka sensoryczna, laboratorium wodne, ogródki kwiatowe, warzywne, ziołowe, pszczeli zakątek, ptasia ostoja.   Nasi wychowankowie  mogą  tutaj zdobywać nowe doświadczenia przyrodnicze, badać, odkrywać, kształtować zmysły, bawić się i pracować. W ramach wolontariatu pracowniczego we współpracy z rodzicami powstał tunel wierzbowy   i Domek Baby Jagi jako zaplecze edukacyjne wiaty.

Sale wyposażone są w meble dostosowane do potrzeb dzieci. Wystrój zmienia się zgodnie z porami roku   i obchodzonymi świętami. Panuje tutaj ciepła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca szybkiej adaptacji i indywidualnemu, wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosująca aktywizujące metody i formy pracy z dzieckiem i rodzicami.

W pracy wykorzystywane są elementy pedagogiki waldorfskiej, froeblowskiej, zajęcia ruchowe, rytmiczne prowadzone są wg. idei C. Orffa,  W. Sherborne. Edukacja matematyczna realizowana jest według prof.E.Gruszczyk Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej.

Rozbudzamy w naszych wychowankach przywiązanie do polskiej kultury, tradycji, wartości narodowych, regionalnych, rozwijamy ciekawość świata, otwartość na nowe treści w różnych dziedzinach: promocji zdrowia, ekologii, działalności artystycznej.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  Nr1- na terenie placówki można skorzystać z pomocy specjalistów z poradni.

Tradycją przedszkola stały się działania podejmowane we współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem społecznym: festyny rodzinne-dożynki, święto 11- Listopada, majówka, spotkania wigilijne, wielkanocne, turnieje sportowe dla dzieci i rodziców( np. piłki nożnej), wyjazdy rodzinne w ramach projektów -„Poznajemy nasz region",  " Noc sów", "Chcę być zdrowy".

Szczególne osiągnięcia:

Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga, Certyfikat II Stopnia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Przyjazna Środowisku, Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Promująca Zdrowie, Certyfikat Przyjaciele Natury, honorowy Certyfikat Placówka Przyjazna Kombatantom, Geocertyfikat, Certyfikat Szkoła Promująca Niepodległą, nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, prezentacjach małych form scenicznych organizowanych na terenie miasta.
Oferta:

​W przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem, pedagogiem, wyjścia do teatru, spektakle teatralne w przedszkolu, koncerty filharmonii, warsztaty muzyczne, wycieczki, zajęcia taneczne, szachy.  Zajęcia w placówkach wspomagających- muzeach, planetarium, bibliotece.

Religia, nauka języka angielskiego dla dzieci 3, 4, 5, 6-letnich prowadzona jest w podstawie programowej.
Zajęcia dodatkowe :Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA 34

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;