Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 29 im. Akademii Uśmiechu

Adres: Herberta 2a
10-686 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Halina Hincmann
Strona WWW: www.pm29.superszkolna.pl
E-mail: pm29@op.pl

Opis oferty:Opis placówki:
​Przedszkole znajduje się na osiedlu Jaroty.
Baza placówki dostosowana jest do prowadzenia 6 oddziałów. Dysponujemy również salą zabaw ruchowych, dużym, bezpiecznym placem zabaw.
Przedszkole funkcjonuje na podstawie Statutu. W pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej realizujemy treści Strategii, Koncepcji, Rocznego Planu Pracy Przedszkola, innowacji pedagogicznych, nowatorskich rozwiązań, planów i i projektów edukacyjnych, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.Opieramy się na teorii C.Freineta i H.Gardnera, rozpoznając i rozwijając inteligencje wielorakie dzieci.
Organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących przedszkolaków.
Współpracujemy ze środowiskiem rodzinnym i dalszym.
Godziny pracy placówki są dostosowane do potrzeb rodziców.
Zapraszamy na naszą stronę www.pm29.superszkolna.plOferta:
​W naszym przedszkolu realizujemy Kalendarz Działań Edukacyjnych w ramach, którego organizujemy Kolorowe Dni, Święta rodzinne, wycieczki, spacery, spotkania, urodziny miasta Olsztyna i urodziny każdego dziecka.
Tradycją stało się włączanie w akcje charytatywne takie jak; Pola Nadziei, Szlachetna Paczka, wolontariat na rzecz WOŚP, zbiórka karmy dla Schroniska, zbiórka pluszaków dla dzieci z Domu Dziecka, nakrętek dla Czarusia, książeczek do bibliotek. Wspomagamy również Ivella -chłopca z Zambii w ramach "Adopcji Serca".
Szczególną uwagę w pracy z dziećmi, poświęcamy treściom patriotycznym i regionalnym. Uczymy dzieci narodowych tańców i zabaw, które prezentują dzieci w strojach różnych regionów. Posiadamy też małe muzeum "Dawno, dawno temu..."
Organizujemy lub współuczestniczymy w różnych akcjach i przedsięwzięciach jak np. Cała Polska czyta dzieciom, Olsztyn czyta, Hospicjum -to też życie, Sprzątanie świata, Mały Rachmistrz-konkurs matematyczny.
Organizujemy lub bierzemy udział w konkursach i projektach o zasięgu przedszkolnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym np. Program e-Twinning.
W przedszkolu uczymy języka angielskiego, organizowane są zajęcia z religii za zgoda rodziców .
Współpracujemy z Hufcem Warmińskim ZHP im. R. Knosały i "Rodło" w Olsztynie, dzięki tej współpracy utworzyła się 13 Gromada Zuchowa "Wilczki"
"Dodać Życia do lat"-to Klub Super Babci i Super Dziadka , który działa wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Uniwersytetem III wieku w Olsztynie oraz Domem Pomocy Społecznej "KOMBATANT"Zajęcia dodatkowe :
​W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Akademia inteligentnych przedszkolaków. Rozpoznawanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci, wg teorii H.Gardnera,we współpracy ze środowiskiem rodzinnym i dalszym", za zgodą rodziców organizowane są, po godzinach pracy oddziałów, warsztaty rytmiczne, taniec ludowy i towarzyski ,robotyka, szachy.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA 46

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;