Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 20

Adres: Piłsudskiego 52a
10-450 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Elżbieta Rudzik
Strona WWW: http://www.pm20olsztyn.szkolnastrona.pl/
E-mail: przedszkole.nr20@wp.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 20 znajduje się na terenie osiedla Pojezierze. Placówka posiada sześć oddziałów.

Przedszkole mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, na dużym ogrodzonym terenie.

Dzieci mają do dyspozycji atrakcyjny plac zabaw, wyposażony w ekologiczny sprzęt rekreacyjny.Ogród przedszkolny jest też miejscem zajęć edukacyjnych. Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem, przestronnymi i funkcjonalnymi salami zabaw. Posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. 
W przedszkolu pracuje doświadczona kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe. Nauczycielki stosują zróżnicowane metody pracy z dziećmi, z dominacją metod aktywnych. Prowadzą zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem, a także dla studentów wydziału pedagogicznego UWM.

W naszym przedszkolu:

DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE!


- Wspieramy dziecko w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu poprzez zabawy i zajęcia adaptacyjne organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, z jednoczesnym udziałem rodziców;
- Proponujemy zajęcia wspomagające i stymulujące rozwój każdego dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
- Stwarzamy warunki do uzyskania przez dzieci pełnej gotowości do nauki w szkole, zarówno w aspekcie poznawczym, jak i emocjonalno-społecznym;

- Dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia organizujemy zajęcia logopedyczne, korekcyjno– kompensacyjne


RODZICE WSPÓŁUCZESTNICZĄCY

- Zachęcamy rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola, do współdecydowania o najważniejszych sprawach dzieci i rodziców;
- Pogłębiamy wiedzę rodziców o dziecku poprzez konsultacje indywidualne,spotkania grupowe, zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe;
- Wspomagamy w oddziaływaniach wychowawczych organizując spotkania ze specjalistami(psycholog, logopeda lub inni, według potrzeb) popularyzację literatury psychologiczno-pedagogicznej itp.
- Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w zakresie diagnostyki i terapii pedagogicznej
- Wzmacniamy więzi rodzinne poprzez organizowanie spotkań i uroczystości przedszkolnych z udziałem rodzin.

Przedszkole czynne jest w godzinach: 06.30 - 16.30
Godziny bezpłatnego nauczania i wychowania przedszkolnego odbywają się w godzinach: 07.30 - 12.30

Oferta:

Przedszkole wyróżnia się poziomem edukacji przyrodniczo-ekologicznej, było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Posiada Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku” oraz międzynarodowy certyfikat "Zielona Flaga". W tym obszarze działań przedszkole prowadzi regularne akcje ekologiczne, zbiórkę surowców wtórnych orazpropaguje zdrowy styl życia. W przedszkolu wdrażamy także innowację pedagogiczną "Od jesieni do jesieni w naszym ogrodzie".Ogród przedszkolny jest wzbogacony w tablice edukacyjne, ławki i stoły, dzięki czemu mogą tu odbywać się zajęcia z dziećmi. Front naszej placówki zdobi lapidarium oraz oczko wodne.

Uczestniczymy w przedszkolnym programie edukacji komunikacyjnej "Autochodzik" oraz bierzemy udział w programie eTwinning - europejskiej współpracy szkół i przedszkoli. Tradycją są wyjazdy plenerowe oraz zabawy terenowe o różnych porach roku. Przedszkole bierze udział w projekcie unijnym "119 nowych możliwości".
Nauczycielki współpracują z lokalną biblioteką,uczestnicząc z dziećmi w cyklicznych zajęciach literackich, wdrażając dzieci do czytelnictwa oraz upowszechniając zwyczaj rodzinnego czytania.


W pracy stosujemy różnorodne metody nauczania i wychowania starając się dostosować je do możliwości psychofizycznych naszych wychowanków.

Prowadzimy stronę internetową, na której umieszczamy bieżące informacje dla rodziców i propozycje osiedlowej biblioteki.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.pm20olsztyn.szkolnastrona.pl

Zajęcia dodatkowe :
​W naszej placówce organizujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w zależności od potrzeb wychowanków. W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowane są zajęcia logopedyczne i korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA przedszkole ogólnodostępne 38

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 751;