Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 15 im. Wandy Chotomskiej

Adres: Boenigka 5
10-686 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Mariola Woźniak
Strona WWW: www.pm15.olsztyn.pl
E-mail: przedszkolemiejskie15@wp.pl

Opis oferty:Opis placówki:
​Przedszkole mieści się na osiedlu Jaroty. Placówka posiada sześć sal dydaktycznych wyposażonych w bezpieczne i atrakcyjne pomoce edukacyjne, które ułatwiają dzieciom wszechstronny rozwój z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ponadto mamy sale:  do zajęć ruchowych, terapii integracji sensorycznej oraz gabinety: logopedyczny i terapii pedagogicznej wyposażony w tablicę interaktywną.
Na posesji przedszkola  znajduje się duży plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt sportowo-rekreacyjny uwzględniający potrzeby dzieci młodszych i starszych, np.: zjeżdżalnie, sprężynowce, karuzela, linarium, piaskownice. Altanki zapewniają dzieciom cień w słoneczne dni. W dużej altanie prowadzone są zajęcia dydaktyczne.
W ogrodzie utworzono miejsca, w których dzieci mają możliwość bliskiego obcowania z przyrodą. Nasze Przedszkolaki obserwują  zwyczaje ptaków i  dokarmiają je zimą w "Ptasim Zakątku".; w "Miodajni" obserwują owady zapylające, uczą się znaczenia pszczół w naszym ekosystemie; podziwiają bogactwo roślin i owadów w "Kwietnej łące"; w patio poznają "Zioła naszych pól i łąk", sieją i sadzą zioła oraz warzywa; w lapidarium dowiadują się o minerałach regionu Warmii i Mazur, wypoczywają.
Dzieci uczęszczają do 6 oddziałów, których nazwy są związane z literaturą patronki - Wandy Chotomskiej:
- Bańkolandia - grupa dzieci 3-letnich
- Motylkowo - grupa dzieci 4-letnich
- Kraina Czarów - grupa dzieci 5-letnich
- Kreseczkowo - grupa dzieci 6-letnich
- Muzykańce - grupa dzieci 5-6-letnich
- Fruwaki -grupa dzieci 6-letnich.
W ciągu dnia dzieci korzystają z 4 posiłków:
8.30 - I śniadanie
10.00 - II śniadanie
11.30 - obiad - zupa
14.00 - obiad - II danie
W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczycielki posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych; logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego oraz integracji sensorycznej.
      Od 1 września 2016r. do  31sierpnia 2018r. realizujemy projekt "Pewny start na dobry początek", dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym jego celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Oprócz naszej placówki projekt realizują cztery inne przedszkola miejskie. Każde z przedszkoli posiada własny pakiet zajęć dostosowany do potrzeb placówki. W ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w projekcie uczestniczą wszystkie dzieci. Ponadto dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze stwierdzonymi deficytami korzystają z dodatkowych zajęć indywidualnych bądź grupowych.
W roku 2017 otrzymaliśmy kolejny Międzynarodowy Certyfikat "Zielona Flaga" w ramach projektu "Eco-schools".
Dzięki podejmowaniu działań ekologicznych uczymy dzieci dbania o środowisko przyrodnicze, a także podnosimy ich świadomość ekologiczną.
 Kontynuujemy działania w programie eTwinning. Dzięki współpracy z przedszkolami krajów Unii Europejskiej realizujemy różne projekty, np."The Garden Party", "Spring in my Country".
    Współpracujemy z wieloma instytucjami wspomagającymi przedszkole w realizacji zadań statutowych, np. Komenda Miejska Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, biblioteka osiedlowa,Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Agencja Rynku Rolnego - Odział Terenowy w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, itd.
   Zgodnie z Koncepcją Pracy Przedszkola przygotowujemy dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w szkole podstawowej. Nauczycielki grup dzieci 6-letnich współpracują z osiedlowymi szkołami podstawowymi w celu zapewnienia ciągłości i spójności w edukacji  poprzez wspólne kontakty nauczycieli i dzieci. Naszym celem jest eliminowanie stresu związanego z przekroczeniem progu szkolnego. Trzykrotnie otrzymaliśmy Certyfikat Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Zdrowie."
   Wychowujemy dzieci w klimacie utworów patronki pełnych akceptacji, życzliwości i zrozumienia dla ich potrzeb.
Dzieci z naszego przedszkola często otrzymują nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach i akcjach organizowanych na terenie osiedla i miasta.
 Rodzice również mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności wychowawczych poprzez udział w warsztatach, spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola we współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1oraz Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie.
Oferta:Zajęcia dodatkowe :Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA 67

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;