Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 10

Adres: Jagiellońska 8
10-271 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Ewa Konieczko
Strona WWW: www.pm10olsztyn.szkolnastrona.pl
E-mail: pm10_olsztyn@interia.pl

Opis oferty:Opis placówki:

"Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości".

Jan Paweł II

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Olsztynie usytuowane jest na osiedlu Zatorze. Mieści się w zabytkowym budynku, który został adaptowany na potrzeby oświatowe w 1949 roku.
Placówka posiada trzy oddziały. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok -od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.
Placówka zatrudnia 8 nauczycieli z bardzo dobrymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Nauczyciele prowadzą stałą obserwację dziecka-mają wypracowane metody pracy z dzieckiem zdolnym, jak i z dzieckiem mającym trudności z opanowaniem umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.
Sale przedszkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, plac zabaw otoczony zielenią i drzewami, wyposażony w bezpieczny sprzęt i zabawki. Przedszkole oferuje 4 posiłki dziennie, które są wydawane w godz.: 8.30 - I śniadanie, 10.00-II śniadanie, 11.30 - II danie obiadowe, 14.00 - zupa, kanapki, ....


Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.
Oferta:

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST

OD 630 DO 1700

Czas nieodpłatnych zajęć na realizację podstawy programowej ustalono w godzinach od 7:30 do 12:30. W ramach podstawy programowej odbywa się bezpłatna nauka jęz. angielskiego.

W przedszkolu odbywają się imprezy środowiskowe, okolicznościowe i wiele innych, które organizowane są wspólnie z rodzicami. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w codziennych zajęciach dzieci oraz ciągły dostęp do informacji o życiu i działalności przedszkola.

W roku 2012 zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez MEN ,,Mam 6 lat". W tym samym konkursie w roku 2014 zajęliśmy trzecie miejsce i uzyskaliśmy tytuł "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły"

Jesteśmy przedszkolem promującym edukację ekologiczną. Posiadamy II stopień Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Posiadamy międzynarodowy certyfikat ,,Zielona Flaga”.

Dwukrotnie zakwalifikowaliśmy się do Ogólnopolskiego Konkursu Ekozespołów. ZAJĘLIŚMY II MIEJSCE W KRAJU W KATEGORII PRZEDSZKOLI.

Od roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęliśmy wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej innowację pedagogiczną- pedagogika planu daltońskiego.


PLAN DALTOŃSKI :
• umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka,
•uczy polegania na sobie,
•rozwija inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu,
•inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
•wyucza poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania,
•wdraża do samodzielnego uczenie się dziecka w przedszkolu,
• wdraża do harmonijnej edukacji między nauczycielem, a uczniem,
W marcu 2014 roku został przeprowadzony przez przedstawicieli Stowarzyszenia Szkół Daltońskich audyt, którego wyniki umożliwiły otrzymanie przez przedszkole Certyfikatu Szkół Daltońskich. Uroczystość z tej okazji odbyła się 12 maja 2014 roku.

Od dnia 01. 10. 2015 r. realizujemy innowację pedagogiczną ,,Rodzina i przedszkole miejscem działalności wychowawczej opartej na pedagogice Jana Pawła II uznającej godność dziecka oraz jego indywidualną osobowość.


Celem innowacji jest:

Wykorzystanie w szerokim zakresie naturalnej potrzeby dziecka do doświadczenia miłości i szacunku, stwarzanie mu warunków do ich wyrażania i wprowadzania w codzienne życie rodzinne i przedszkolne.

Pedagogizacja i wsparcie rodziny, jej potrzeb w zakresie opieki, wychowania i kształcenia dziecka.

Włączenie rodziny do aktywnego partnerstwa z przedszkolem.

Ujednolicenie metod wychowawczych na osi przedszkole–dom.

Systematyczne i spójne oddziaływania w rozwijaniu osobowości dziecka. Czynna obecność rodziców we różnorodnych formach zajęć w przedszkolu.

OD ROKU 2011 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR10 jest organizatorem Festiwalu tańca pt: ,,Tańczyć każdy może”.

Taniec jest niezastąpiony w rozwoju psychofizycznym dziecka przedszkolnego. Zajęcia muzyczno–taneczne zaspokajają potrzebę ruchu dziecka, kształtują jego:

·orientację w układzie własnego ciała i w przestrzeni,

·pamięć i koncentrację uwagi,

·spostrzegawczość i umiejętność szybkiej reakcji,

·koordynację wzrokowo–ruchową.


Uczestniczymy w ,,Przedszkolnym Programie Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK" skierowanym do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Głównym organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Michelin Polska S.A.

Kształtując postawy humanitarne naszych wychowanków, uczestniczymy
w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych: „Pluszowe Misie Ratują Życie”, ,,Nakarm głodnego pieska” Współpracujemy z Biblioteką Wojewódzką wdrażając dzieci do czytelnictwa oraz upowszechniamy zwyczaj rodzinnego czytania.

Realizujemy projekt Szkoła na Ptak organizowany przez Ogólnopolską Społeczną Kampanie Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Ptaki Polskie.

Od 9 lat studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obserwują zajęcia edukacyjne prowadzone przez nasze nauczycielki oraz odbywają u nas praktyki pedagogiczne.

Współpracujemy z Biblioteką ABECADŁO, gdzie dzieci biorą udział w zajęciach i warsztatach tematycznych, oraz z Multicentrum na ul. Limanowskiego, gdzie odbywają się zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych.

Do tradycji naszego przedszkola należy organizowanie uroczystości z udziałem rodziców i gości: „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Jasełka”, ,,Dzień Babci i Dziadka”,„Festyn Rodzinny”, ,,Pożegnanie Straszaków” itp.

Korzystamy z oferty wielu instytucji wspierających proces edukacji (Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,Teatru Lalek, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Zakładu Odpadami Komunalnymi, sąsiadującymi z nami przedszkolami i szkołami).

Współpracujemy z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, np.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Olsztynie, Miejską Komendą Policji, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, itp.

Zapraszamy gości do naszego przedszkola np.olsztyńskiego malarza-artystę, dietetyka, policjantów…
Organizujemy i bierzemy udział w wycieczkach, spacerach i konkursach dla dzieci.
Organizujemy coroczną Akcję Charytatywną pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra Grosza”.

Prowadzimy zbiórkę surowców wtórnych, plastików i makulatury.

Realizujemy program "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"–edukacja promująca zdrowy tryb życia. Organizatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Olsztynie).
Zajęcia dodatkowe :

Dodatkowe zajęcia oferowane przez przedszkole religia,Koncerty Filharmonii.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA 21

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;