Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Pluszowego Misia

Adres: Okopowa 16
10-075 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Gabriela Browarska
Strona WWW: www.przedszkolenr4.olsztyn.pl
E-mail: pm_4_olsztyn@interia.pl

Opis oferty:Opis placówki:
Nasze przedszkole położone jest w centrum Olsztyna, w malowniczej scenerii zabytkowego Starego Miasta. Budynek otacza rozległy ogród z wydzielonym miejscem i sprzętem do zabawy dostosowanym do potrzeb dzieci młodszych i starszych. Sąsiedztwo parku sprzyja częstym wycieczkom i spacerom oraz kontaktom z przyrodą.

W placówce mieszczą się cztery oddziały przedszkolne, poszczególne sale są bogato wyposażone w kąciki zainteresowań inspirujące do podejmowania różnorodnych form aktywności. Posiadamy przestronną salę gimnastyczną i sprzęt rekreacyjny do ćwiczeń. Urządziliśmy salę doświadczania świata, jako miejsce do zabaw relaksacyjnych i terapii dla dzieci.

Nauczycielki naszego przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne. W swoim gronie mamy specjalistów z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, wczesnego wspomagania, terapii pedagogicznej oraz socjoterapii. Rozwój zawodowy nauczycieli idzie w parze z preferowaniem nowoczesnych metod i narzędzi pracy. Pozwalają one nabywać dzieciom umiejętności potrzebne do nauki w szkole. Dzieci uczą się samodzielnego rozwiązywania konfliktów, sposobów radzenia sobie z własną emocjonalnością​.

Budujemy kapitał możliwości intelektualnych w każdym wychowanku poprzez:

1) Udział w projektach europejskich:
- uzyskaliśmy status Organizacji Goszczącej Wolontariatu Europejskiego,
- gościmy wolontariuszy z różnych krajów m.in. Niemiec, Austrii, Włoch, Ukrainy,
- realizujemy europejskie projekty tj. ERAZMUS +,
- wspieramy wolontariuszy w realizacji projektów wynikających z potrzeb naszej placówki,
- rozpoczęliśmy międzynarodową współpracę poprzez program e-Twinning.

2) Działania proekologiczne:
- w roku 2013, 2014, 2015 nasze działania uhonorowane Certyfikatem "Zielona Flaga",
- zdobywamy doświadczenie w segregacji śmieci, oszczędzaniu wody, energii, papieru oraz zbieramy surowce wtórne i elektrośmieci,
- wspólnie z rodzicami zbudowaliśmy ścieżkę sensoryczną i  lapidarium - miejsce zajęć i zabaw przedszkolaków.

3) Realizację europejskiego projektu Przedszkole Promujące Zdrowie:
- zdobyliśmy czterokrotnie  Certyfikat SzPZ z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty,
- otrzymaliśmy  od  pani Minister Edukacji Narodowej  akt przynależności do Krajowej Sieci SzPZ,
- we współpracy z WORD, Kuratorium Oświaty i Policją realizujemy projekt "Autochodzik",
współdziałamy z sąsiednimi szkołami podstawowymi (uczestniczymy w dniach otwartych, w konkursach plastycznych, literackich, odwiedzamy naszych absolwentów) realizujemy projekt edukacyjny "Pluszowe Misie idą do szkoły" ukierunkowany na niwelowanie napięcia emocjonalnego związanego z przekroczeniem progu szkoły,
- korzystamy z doświadczenia specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie (w naszym przedszkolu organizowany jest punkt konsultacyjny, prowadzone są warsztaty pod nazwą "Szkoła dla rodziców")Oferta:
Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 17.00
Czas realizacji bezpłatnej podstawy programowej, to godziny 7.30- 12.30.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach podstawy programowej odbywają się w godzinach od 9:00, czas aktywności dzieci dzieci dostosowany jest do poziomu jego rozwoju.

Organizujemy:
- zajęcia wspierające rozwój intelektualny,
- zajęcia matematyczne,
- muzyczne,
- plastyczne,
- teatralne,
- taneczne,
- ćwiczenia gimnastyczne,
- spacery i wycieczki.

 Cyklicznie odwiedzają nas artyści ze spektaklami teatralnymi oraz muzycy z Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii.
Zajęcia dodatkowe :
Zajęcia dodatkowe, realizowane bezpłatnie w przedszkolu to m.in:

- religia, rytmika, język angielski,
- rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania dzieci.
- w ramach udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej mogą być organizowane zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne.


Oferta zajęć dodatkowych (dodatkowo płatnych) oferowanych po zajęciach w przedszkolu:

- zajęcia z tańca towarzyskiego,
- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
- szachy
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA 25

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;