Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 3

Adres: Opolska 28
10-626 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Benigna Pietrusewicz
Strona WWW: www.przedszkole3.olsztyn.pl
E-mail: poczta@przedszkole3.olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:

„Trójka” jest wiernym przyjacielem dzieci i rodziców od siedemdziesięciu lat. Stare mury goszczą już trzecie pokolenie niektórych rodzin. Kameralne przedszkole z trzema oddziałami usytuowane na Osiedlu Mazurskim, mieści się w niewielkim budynku, który został adaptowany na potrzeby oświatowe w 1946 roku.

Panuje tu miła, rodzinna atmosfera, co sprawia, że dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.

W przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo. Nie ma obowiązkowego leżakowania. Dzieci chętne lub zmęczone mają możliwość relaksu (z bajką i muzyką) po obiedzie oraz odpoczynku/snu o dowolnej porze na materacach lub na leżakach, w śpiworkach - w zależności od potrzeb indywidualnych.

Dzieci i pracownicy przebywają w bezpiecznym, estetycznym i przyjaznym otoczeniu.

Budynek położony jest w niepowtarzalnym, zacisznym sadzie, dającym dzieciom osłonę przed promieniami słonecznymi podczas upalnego lata, niezapomniane wrażenia estetyczne wiosną podczas kwitnienia owocowych drzew i jesienią, gdy wybarwiają się na nich słodkie jabłka i gruszki. W ogrodzie mieści się plac zabaw, wyposażony w nowe, atrakcyjne dla dzieci i bezpieczne urządzenia terenowe.

Wszystkie nasze działania na bieżąco można obserwować na stronie internetowej Przedszkola oraz w serwisie społecznościowym Facebook

Dojazd do przedszkola autobusami MPK:

przystanek Gdyńska: 105, 116

przystanek Pstrowskiego: 105, 111, 113, 116, 117, 121, 126, 131, 141, 305
Oferta:

W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole będzie czynne od 6:30 do 16:30

Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od 8:30 do 13:30

Misją Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia. W przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami, poprzez wspomaganie w rozumieniu świata, w którym żyje człowiek, przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych, umiejących nawiązywać relacje z innymi i odpowiedzialnych członków ludzkiej społeczności. Towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami. Zapewniamy im w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz wyposażenie w cechy, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość, partnerstwo i innowacyjność.

Oto nasz cel strategiczny, wynikający z misji:

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA SAMODZIELNEGO, AKTYWNEGO, ODPOWIEDZIALNEGO I USPOŁECZNIONEGO.

Starannie przygotowujemy dziecko do wkroczenia w kolejny etap edukacyjny. Realizujemy innowacje pedagogiczne. W przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej przedszkole uzyskało wysoki i bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Powierzonymi naszej opiece dziećmi zajmuje się wysoko kwalifikowana, kompetentna i życzliwa kadra pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni - otwarci na potrzeby dziecka i rodziny, stwarzający odpowiednie warunki do aktywnego spędzania czasu w przedszkolu.Naszą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą definiują przepisy prawa oświatowego.Preferujemy otwarty styl oraz różnorodne metody i formy pracy, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

Ściśle współpracujemy z obwodową Szkołą Podstawową nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.

Dbamy o szeroki zakres współdziałania ze środowiskiem.Korzystamy z oferty wielu instytucji wspierających proces edukacji (m. in. oddziały Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Biblioteki).

We współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie, wspieramy rodzinę w jej roli wychowawczej.

Realizujemy bogatą ofertę współpracy z rodziną, w tym program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych, zajęcia otwarte oraz warsztatowe dla rodziców.

Wypracowaliśmy wieloletnie tradycje przedszkolne, które troskliwie pielęgnujemy (imprezy, uroczystości, święta).

Dzieci uczestniczą w konkursach, festynach oraz prezentacjach przedszkolnych - miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Włączamy się w różnorodne akcje edukacyjne, społeczne i charytatywne.

Studenci mają możliwość odbywania w przedszkolu praktyk pedagogicznych.

Funkcjonuje również wolontariat, polegający na pracy na rzecz dzieci i z dziećmi.
Zajęcia dodatkowe :
Działalność Rady Rodziców, jej wsparcie i wpływ na pracę przedszkola sprawiają, że wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w:
- warsztatach i spektaklach teatralnych
- warsztatach umuzykalniających
- spotkaniach z ciekawymi ludźmi
- wycieczkach, festynach i innych radosnych imprezach.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁE PRZEDSZKOLE 21

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;