Niezalogowany
zmień rozmiar:

                Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 15 marca 2017 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 31 marca 2017 r. do godz. 15.00

             Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych 
w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego uzupelniajaca-przedszkola-olsztyn.nabory.pl

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, 
od  15 marca 2017 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl  Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.

                Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku do zarządzenia nr 52 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 70 punktów).

                W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1)    Uchwale Nr IV/20/15 rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn,

2)    Uchwale Nr IV/21/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 566;